להלן רשימת חברי הדירקטוריון בחברת גני יהושע בע"מ:

מר דוד צור, יו"ר דירקטוריון

מר שלמה מסלאוי, חבר דירקטוריון

עו"ד ראובן לדיאנסקי, חבר דירקטוריון

גב' קרנית גולדווסר, חברת דירקטוריון

מר גל שרעבי, חבר דירקטוריון

מר שמוליק קצ’לניק, חבר דירקטוריון

גב' אורנה טובלי,  חברת דירקטוריון

גב' אלה גרצן, חברת דירקטוריון

גב' שלי מילברג, חברת דירקטוריון

יואב דוד, חבר דירקטוריון

אורנה אחרק, חברת דירקטוריון

יולנדה פרגר, חבר דירקטוריון

אופירה יוחנן וולק, חבר דירקטוריון

בעלי תפקידים

מר אבי קטקו, מנהל לשכת התאגידים

גב' אורית ויינס, לשכת התאגידים

מבקר העירייה, נציג מטעם מבקר העירייה

בני אמרניאן, יועץ לענייני שכונות

מר מאיר ברימן, יועץ לענייני ציבור

מר צביקה ספיר, יועץ חברה

זיו עירוני, עו”ד, יועץ משפטי

גיל רוגוזינסקי, רו”ח, מבקר פנים

הלל פרטוק, דובר החברה

חברי ועדת כספים ומינהל

מר שמוליק קצ’לניק

עו"ד ראובן לדיאנסקי

מר שלמה מסלאוי

גב' קרנית גולדווסר

חברי ועדת ביקורת

גב' אורנה טובלי, יו"ר

גב' אלה גרצן

גב' יולנדה פרגר

חברי ועדת המכרזים

מר שלמה מסלאוי-יו”ר

מר גל שרעבי

גב' אלה גרצן

הועדה להגנת הסביבה

גב' קרנית גולדווסר

גב' שלי מילברגר

מר יואב דוד