17.05.2017

פורסם ב-הארץ


יד אחת משקמת, יד שנייה מזהמת - הארץ

הירקון שוב סובל מזיהום קשה של שפכים, אך בשטחים הצמודים לו נמשכים המאמצים לחידוש המערכת האקולוגית.

פארק הירקון הוא הריאה הירוקה של אזור תל אביב, אבל הרבה ממה שירוק בו הוא לא ממש טבעי, כמו למשל הדשא והעצים, שניטעו על ידי האדם. בכל מה שקשור בעופות, נתון הפארק לשליטה הכמעט מוחלטת של מינים פולשים כמו