22.08.2017 20:00 - 17:00

גני יהושע

אירוע קהילה ומשטרה

אירוע קהילה ומשטרה מתקיים בתאריך 22.8 בגינת בבלי החל משעה 17:00 עד 20:00/

שעות פעילות 17:00-20:00