11.03.2017

גני הטבע

סיפורי עצים עם אלכס קורנמן וצוות בינ"ה

אגדות וגיטרה בגן הבוטני.