27.05.2017

גני הטבע

שבת בוטנית בעקבות סיפורי התנ"ך

סיורים וסדנאות לכל המשפחה