13.05.2017

גני הטבע

שבת בוטנית עם תיאטרון קרוב

"כיפה אדומה" בגן הבוטני