מנחם בגין

סיום עבודות אספלט ושיקום שבילים בפארק מנחם בגין

16.06.17

סיום עבודות אספלט ושיקום שבילים בפארק מנחם בגין