להלן רשימת חברי הדירקטוריון בחברת גני יהושע בע”מ:

מר דוד צור, יו”ר דירקטוריון

מר שלמה מסלאוי, חבר דירקטוריון

עו”ד ראובן לדיאנסקי, חבר דירקטוריון

מר ליאור שפירא, חבר דירקטוריון

מר גל שרעבי, חבר דירקטוריון

מר שמוליק קצ’לניק, חבר דירקטוריון

גב’ אורנה טובלי,  חברת דירקטוריון

מר ערן רוטברג, חבר דירקטוריון

גב’ שלי מילברג, חברת דירקטוריון

יואב דוד, חבר דירקטוריון

אורנה אחרק, חברת דירקטוריון

אופירה יוחנן וולק, חבר דירקטוריון

בעלי תפקידים

מר אבי קטקו, מנהל לשכת התאגידים

גב’ אורית ויינס, לשכת התאגידים

מבקרת העירייה, נציג מטעם מבקר העירייה

בני אמרניאן, יועץ לענייני שכונות

מר מאיר ברימן, יועץ לענייני ציבור

מר צביקה ספיר, יועץ חברה

גיל רוגוזינסקי, רו”ח, מבקר פנים

שלמה קינן, עו”ד, רו”ח

הלל פרטוק, דובר החברה

חברי ועדת כספים ומינהל

מר דוד צור, יו”ר

מר שמוליק קצ’לניק

עו”ד ראובן לדיאנסקי

מר שלמה מסלאוי

מר ליאור שפירא

חברי ועדת ביקורת

גב’ אורנה טובלי, יו”ר

גב’ שלי מילברג

חברי ועדת המכרזים

מר שלמה מסלאוי-יו”ר

מר גל שרעבי

הועדה להגנת הסביבה

גב’ שלי מילברגר

מר יואב דוד