גני הטבע

הגן הזואולוגי

20.04.2016 | כתבה פנימית

ראשיתו במכון הביולוגי- פדגוגי שהקים יהושע מרגולין בשנת 1931, ברחוב יהודה הלוי.

בשנת 1953 הפך למכון אוניבסיטאי למדעי הטבע בראשותו של הפרופ’ היינריך מנדלסון, אבי הזואולוגים המודרניים בארץ ישראל.

בשנת 1956 הוקמה אונברסיטת תל אביב והמכון שימש כגרעין להתפתחות המחלקה לזאולוגיה וכמרכז לחקר חיות הבר בישראל. עם העברת המחלקה לזאולוגיה לקמפוס החדש בשיח’ מוניס, הועבר לידי החברה להגנת הטבע, במטרה להכשיר מורים ומדריכים בנושאי זואולוגיה ולקרב בני נוער לאהבת חיות הבר בא”י.

חלק מבעלי החיים מהלכים בו חופשי והילדים הבאים לבקר יכולים להאכילם מכף היד. גני יהושע לקחה על עצמה לנהל את הגנים ולשקמם עקב קשיים כלכליים אליהם נקלעה החברה להגנת הטבע בשנים האחרונות.