Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/park4573/public_html/wp-content/themes/park/single-article.php on line 23

חזון החברה

20.04.2016 | כתבה פנימית

“13 המידות לגני יהושע” הן תמצית ההמלצות של ועדת החזון והמדדים להתנהלות של קיימות סביבתית,
חברתית וכלכלית ואלו הן:

1. מדברים- שימוש בערוצי תקשורת מגוונים להידברות עם הציבור בשקיפות מלאה
2. מתחשבים- אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי לרווחת אוכלוסיות מגוונות
3. מנהלים- גיבוש צעדים לניהול סביבתי
4. מצמצמים- צמצום נפח הפסולת המוצקה בפארקים
5. מתייעלים- הפחתת פליטות, התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיה מתחדשת
6. חוסכים- צמצום צריכת המים מכל המקורות
7. מחנכים- קידום חינוך סביבתי בפארקים
8. שומרים- שמירה על השטחים הפתוחים כאתרי טבע עירוני ומורשת היסטורית
9. נוסעים- פיתוח מערכות תעבורה ידידותיות לסביבה ושיפור הנגישות
10. מתנהלים – גיבוש נהלים ידידותיים לסביבה של מטה החברה
11. צומחים- עידוד הכלכלה המקומית – במיפעלות תרבות ותיירות אקולוגית
12. בונים- הקפדה על שימוש בטכניקות של בנייה ירוקה בלבד
13. משווקים- שיווק ומיתוג הפארקים כמקיימים ואחראים לסביבתם