גני יהושע

לנפנף בכיף

20.04.2016 | כתבה פנימית

בעקבות הסעיף שהוסף לחוק העזר “שמירת סדר וניקיון” (סעיף 34א), האוסר על הבערת אש במנגלים, אלא רק במקומות שהותרו לכך.

לשם כך חברת גני יהושע הכשירה 3 מתחמים שמיועדים למנגלים בשטחי הפארק, הכוללים: שולחנות פיקניק, עמדת מנגל
פח מותאם לשפיכת גחלים.

בכל כניסה ראשית לפארק הותקנו שלטים עם מפת התמצאות למתחמי המנגלים.