גני הטבע

פארק החורשות

20.04.2016 |

פארק החורשות ממוקם בדרום ת”א בלב האזור החקלאי – היסטורי של יפו.

מתחם הפארק מוקף בשכונות מגורים- קרית שלום, נוה עופר, שכונת שפירא ופלורנטין.
עבור שכונות אלה מהווה הפארק ריאה ירוקה כשטח ציבורי פתוח שנועד לשיפור איכות החיים והזדהות התושבים עם סביבתם, ומהווה הזדמנות לשמש מנוף לתהליכי התחדשות של שכונות דרום העיר.

מצפון לפארק משתרעים גני הטבע- הגן הזואולוגי והבוטני שהוקמו בתחילת שנות ה-50 במאה ה-20 כבסיס לימודי אוניברסיטאי ולימודי טבע בבתי הספר העירוניים.
צפונה יותר משתרע שריד בית הקברות היהודי מימי המשנה והתלמוד (יש הטוענים כי הינו שני בחשיבותו אחרי בית שערים).

במאה ה-18 שטחי החקלאות והפרדסנות מתרחבים מזרחה לעיר יפו, בעקבות המצאות של מי תהום גבוהים המנוצלים בבארות –ביארות מהם נשאבים המים בעזרת אנטיליות,

עם הכנסת מנועי הקיטור במאה ה-19 מתרחבים שטחי הפרדסים ותפוזי השמוטי-JAFFA הופכים לשם דבר באירופה.
שטחי החקלאות והפרדסים התקיימו רובם עד 1949, לאחר מכן התהליכים האורבניים והנוף העירוני השפיעו על אופיו של האזור החקלאי.

ומכאן שהתכנון האדריכלי עיצובי של פארק החורשות השפע מאופיו של האזור במאות הקודמות ומושתת על שיחזור הפרדסים, גני בוסתן, בתי הבאר ואנטליות להשקיית הפרדסים.
דגש נוסף היה חורשות העצים שניטעו בשנות ה-60 וכללו עצי אורן, אלון, מיש, אלות. ושיזפים.

רשת שבילי הליכה ורוכבי אופניים מחלקים את הפארק לשטחי משנה: מגרש משחקים, רחבות ותיאטרון להתכנסות, גינות קהילתיות וערוגות צמחי תועלת.

במרחב שבין הגן הבוטני והפארק הקמה בריכת מים עקלתונית המכילה צמחיית מים ואמורה למשוך עופות שונים שניתן יהיה לערוך עליהם תצפית לימודית. אשר יקרא ‘טבע עירוני’.
בשכנות למקום ניצבת הכנסייה הרוסית-המוסקובית המתוחמת בחומה והקרקע סביב לה הינה בבעלות הפטריארכיה בירושלים.