גני יהושע

אנדרטת הזוג

ללא שם, 1969
פלדה

באדיבות קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל אביב.