גני יהושע

גן הבנים

גן הנצחה לזכרם של בני תל אביב-יפו אשר נפלו במערכות ישראל.
בגן נטעו 11 חורשות של עצי ארץ ישראל.
כל חורשה מייצגת תקופה או מלחמה במערכות ישראל ברצף היסטורי.
בחורשות הוצבו עמודי גרניט שחור שעליהם חקוקים שמות הנופלים.