28.12.2016 | 10:00 - 14:00

גני הטבע

חנוכה משפחתית בגנים הבוטניים

  • יצירת חנוכיות מחומרים ממוחזרים
  • סיור בגן בעקבות פך השמן האבוד
  • פעילות שתילה אקולוגית
  • הצגות ושירי חג מסביב למדורה

הכניסה חופשית!