17.09.2018 | 09:00

גני יהושע

חנוכת מבנה הטחנה הדרומי באתר שבע טחנות

מיקום: שבע טחנות.

פרטים:
טחנת הקמח ההיסטורית במתחם שבע טחנות שוקמה במסגרת עבודות השימור שנעשו ביוזמת קק”ל וחברת גני יהושע.

אתם מוזמנים למעמד השקת הטחנה המשוקמת, להכיר את המבנה ההיסטורי ואת דגם מנגנון השאיבה הישן.