16.08.2017

מנחם בגין

סדנה - מין משתלט והכנת משרוקיות מקנים

מה קורה כאשר צמח גדל מהר מאוד ומשתלט על שטחים של צמחים אחרים? האם יש צמחים כאלה בסביבה שלנו? נכיר את צמח הקנה המצוי, ואת השימושים האפשריים שלו.נכין מפרק של הצמח משרוקית אישית.