26.07.2017

מנחם בגין

סדנת מחזור נייר ויצירת ניירות זרעים

ממה מכינים נייר?
איך אפשר לעזור לסביבה? נמחזר יחד ניירות ישנים אותם נהפוך לניירות חדשים ובתוכם הפתעה !