19.05.2017 | 15:00

גני יהושע

סיור טבע פראי בפארק הירקון - במסגרת "בתים מבפנים"

נקודת מפגש: בסמוך לסכר 7 טחנות.
סיור בדגש אקולוגי בפארק הירקון.
הזדמנות לגלות את החי והצומח היחודים בפארק הירקון- גני יהושע , את הסיור ידריך אקולוג הפארק ליאב שלם, ויתמקד בחלקו הפראי של הפארק, במתחם ראש ציפור.
נתחיל בהתכנסות ליד סכר שבע טחנות בסקירה על האקולוגיה בפארק החי והצומח, נמשיך לאתר הצפרות המרשים שהוקם לאחרונה בו שוקמו בתי גידול טבעיים במטרה למשוך מגוון ציפורים.
נשמע על תהליכי שיקום אקולוגי שמתבצעים במספר אתרים נוספים בשיתוף התושבים ונסיים  באגמון הירקון המשוקם ליד המועצה לישראל יפה .