17.06.2017

גני הטבע

שבת בוטנית אחרונה לעונה

סיפורי עצים עם אלכס קורנמן אגדות וגיטרה בגן הבוטני.