08.04.2017

גני הטבע

שבת בוטנית עם תיאטרון קרוב

הצגה לכל המשפחה. מידע יפורסם בהמשך.