גני יהושע

הולך ונבנה קיר הטיפוס בפארק

12.12.17

תמונות עדכניות מהתקדמות הבנייה של קיר הטיפוס החדש בגני יהושע.