גני יהושע

המשך העבודות להקמת בריכת חורף חדשה בגני יהושע

19.11.19

בימים אלו אנו בעיצומה של בניית בריכת חורף חדשה. הקמת הבריכה היא צעד נוסף בפעולות הרבות שאנו מבצעים לשיקום הטבע.

בריכת החורף תסייע בשיקום מערכות אקולוגיות נדירות, שהיו בעבר הלא רחוק, חלק מהמערכת האקולוגית של נחל הירקון.

בשלב זה אנו מניחים שכבת חרסית, שמטרתה להקטין את קצב חלחול המים. דבר זה יאפשר למגוון מיני חי וצומח, המצויים בסכנת הכחדה, להתקיים בתוך המערכת החדשה.

לפני מספר שבועות קיימנו אירוע בשיתוף התושבים, במסגרנו זרענו פרחי בר והטמנו פקעות של פרחי בר בהיקף הבריכה. בנוסף, אנו נוטעים במקום עשרות עצי בוסתן מקומיים ועצי ארץ ישראל.

סביב הבריכה מתוכננים שבילי הליכה ותצפית ואזורי ישיבה לכיתות לימוד חוץ ונקודות מרגוע ליחידים. אנו מקווים שבמהלך החורף הבריכה תתמלא ונוכל לראות חיים ויצורים חדשים בלב העיר.