גני יהושע

המשך שחזור תחנת הקמח בשבע טחנות

08.01.17

המשך שחזור תחנת הקמח בשבע טחנות.

בימים אלה אנחנו בונים את טחנת הקמח המשוחזרת באתר ההיסטורי ״שבע טחנות״.

טחנות הקמח שפעלו על גדות הירקון, היו מרכז איזורי לגריסת קמח בתקופה העות׳מאנית שהפך בהמשך את המקום גם למרכז חקלאי.

שחזור אחת מטחנות הקמח, הוא חלק מהמהלך החשוב של גני יהושע לשימור אתר שבע טחנות והנגשתו לציבור.