גני יהושע

המשך שיפוץ ושדרוג מגרשי הטניס

25.02.19

החברה ממשיכה במלוא המרץ לביצוע חמישה מגרשי טניס חדשים כחלק משלב ב’ בפרויקט. העבודות כוללות החלפת הקרקע, הצבת עמודי תאורה חדשים, ביצוע תעלות, הצבת גדרות חדשות, ביצוע אספלט וציפוי וסימון המגרשים.