גני יהושע

העבודות בגבעת המופעים בעיצומן

24.08.18

אנו מעריכים שתסתיימנה בתוך כחודש וחצי. בינתיים נשתל במקום דשא.