גני יהושע

הפרדת שבילי אופניים

29.03.19

בימים אלה, מסיימת החברה את שלב א’ בעבודות להפרדת שבילי האופניים והולכי הרגל במקטע המקביל למימדיון באזור גבעת המופעים.

במסגרת עבודות אלו, גם מבצעת החברה שביל גישה חדש למתקן מקורות שבנייתו תחל בתקופה הקרובה