גני יהושע

הקמת בריכת חורף במתחם ראש ציפור

27.08.19
בימים הקרובים נחל בהקמת בריכת חורף במתחם ראש ציפור, בית גידול נדיר, שכמעט נעלם מהטבע.

פרוייקט זה הינו חלק מתהליך שיקום ארוך שאנו מבצעים בפארק, המתבצע בשיתוף ובמימון של הקרן לשטחים פתוחים, עיריית תל-אביב-יפו וחברת גני יהושע.

גודל האתר יהיה כ20 דונם ויצטרף לעוד כ 20 דונם שכבר שוקמו במתחם בשנתיים האחרונות.

אתר זה יהווה מתחם מנוחה ורבייה לעופות מים ושטח יחודי למגוון דו חיים, שחלקם נדירים מאוד.

בהיקף בריכת החורף תשתל צמחיית גדה נדירה, האופיינית לבית גידול זה, יוגדרו שבילי טיול ואזורי תצפית, יוצב שילוט הסבר וכן, יוגדר גם אזור לא נגיש לאדם, לרווחת בעלי החיים.