מנחם בגין

הקמת מגרשי כדורגל בספורטק דרום

22.05.19

החברה מצויה לקראת סוף ההליך להקמת שני מגרשי כדורגל תקניים בספורטק דרום.

העבודות כוללות: הקמת שני מגרשי כדורגל, סינטטי וטבעי, על פי דרישות הטוטו. כמו כן, הקמת מבנה משרדים ומבנה שירות לשחקנים ולמאמנים, הקמת מגרש קט רגל חדש, טריבונות לצופים, הצבת קיר ירוק, עבודות פיתוח שונות, עבודות חשמל, תאורה, מים, ביוב, אינסטלציה וכד’. צפי לסיום העבודות 7/2019.