גני יהושע

התחלת פריחות במתחם הזריעות בראש ציפור

22.02.19

התחלת פריחות במתחם הזריעות בראש ציפור, הצמח המקדים לפרוח הינו התורמוס הארץ ישראלי.

התורמוס הארץ ישראלי הינו מין אנדמי הגדל אך ורק בארץ ישראל באזור החוף.

כיום עקב הצטמצמות שטחי המחייה שלו עקב הפיתוח הרב, מין זה עומד בסכנת העלמות לחלוטין מהטבע.