גני יהושע

התקדמות בעבודות להקמת פארק שתולים

29.07.18

בשלב זה בוצעו עבודות תשתית, עפר, שתילות של חלק מהדשאים והעצים וכן בוצעו ועבודות הכנה ליציקת שבילי הבטון.

עד סוף חודש אוקטובר יותקנו מתקני המשחק בשטח כולל של כ-1700 מ”ר כולל ביצוע גומי והצללות, יסללו שבילי הליכה,  יוצבו עמודי תאורה, ייפרס דשא בשטח

כולל של 15 דונם, ישתלו שיחים ולמעלה מ-250 עצים וכן יבוצע מעבר מעל התעלה לצורך מעבר מרחוב הבלונים.