חברי דירקטוריון והנהלת חברת גני יהושע הוזמנו לביקור באתרים המרכזיים שבירושלים

11.05.17

חברי דירקטוריון והנהלת חברת גני יהושע הוזמנו לביקור באתרים המרכזיים שבירושלים במטרה ללמוד על אחזקה וטיפול בנופים עירוניים ומבני ציבור חשובים בישראל.