מכרז מסגרת פומבי מס' 292/18

12.01.18

מכרז להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות שיפוץ ו/או בינוי ו/או פיתוח ו/או גינון ו/או הקמת מבנים ותשתיות.

לפרטי המכרז