גני יהושע

מעבר שבע טחנות נסגר עקב זרימת מים חזקה

29.10.19

מעבר שבע טחנות נסגר עקב זרימת מים חזקה.