גני יהושע

מראה מעל הגשר.

04.03.18

זהו גשר מעל הירקון המחבר בין בני ברק לטיילת ירקון מזרח וכולל הפרדה להולכי רגל ולרוכבי אופניים. ההקמה בוצעה על ידי חברת נתיבי איילון ועיריית תל-אביב. עם סיום העבודות יעבור לאחריות גני יהושע שתתחזק אותו.