גני יהושע

סיום עבודות של שלושת מגרשי הטניס ברוקח 67

18.01.19

במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות תשתית והחלפת הקרקע, אספלט וציפוי. בנוסף, הוצבו עמודי תאורה חדשים ופנסי לד, הוחלפו הגדרות סביב המתחם ובתוכו.

כמו כן, נבנו שבילים חדשים ונגישים, על מנת להביא את המתחמים לרמה הגבוהה ביותר.