גני יהושע

סיור שטח לפורום הקיימות העירוני

01.11.16

חברת גני יהושע אירחה היום את פורום הקיימות העירוני וערכה סיור בשטח לכל המשתתפים – נציגי העירייה מקרב הגופים השונים העוסקים בטבע העירוני.

הסיור כלל ביקור במספר פרוייקטים אותם יזמנו למען הנגשת הטבע למבקרים בפארק:
שיקום אגמון הירקון, שילוט לאורך הפארק, שיחזור טחנת הקמח באתר 7 טחנות, מרכז הצפרות, אזור שתילת פרחי בר באזור ראש ציפור, שייט לאורך הירקון וביקור במרכז המבקרים של המועצה לישראל יפה.

נמשיך לעדכנכם בפיתוח הפארק למען המבקרים ובעלי החיים בטבע העירוני.