גני יהושע

סכר 7 טחנות יהיה סגור עד הודעה חדשה

06.12.18

שער זה נסגר למען בטיחות המבקרים!

במידה והמעבר סגור, ניתן לעבור לגדה השניה או מגשר ראש ציפור הנמצא ממערב לסכר או מגשר המכביה שממזרח לסכר.

לנוחיותכם, מצורפות מפות הכוונה לגשרים החלופיים שבהם ניתן לעבור.

אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית !