גני יהושע

עבודות להקמת בריכת חורף במתחם ראש ציפור

23.09.19

העבודות ליצירת בריכת החורף במתחם ראש ציפור בעיצומן. בשלב זה יוצרים את אגן הניקוז לבריכה –  יוצרים את בריכת החורף ואת אגן השיקוע.

הפעולה שאנו מבצעים במקום הנה השבה של בית גידול טבעי שהיה ונעלם. המושג המקצועי הוא rewiled , כלומר, “השבה של טבע”. בתהליך השיקום האקולוגי נשיב לאתר יותר ממאתיים מינים שונים של צמחיה האופיינית לקרקעות החמרה ובתי הגידול הנדירים של בריכת החורף.

במהלך חודש נובמבר, בהתאם להתקדמות העבודות, נשתף את הקהילה בזריעה ושתילת חלק מצמחי הבר.

בריכת החורף תהווה מוקד משיכה לעשרות ומינים של עופות מים יונקים ומגוון דו חיים וחרקי מים וסרטנים נדירים.

  • התמונה ממהלך העבודות. בתמונה השניה, דוגמא לבריכת החורף ששוקמה לפני מספר שנים על ידי עיריית תל-אביב-יפו, ליד התיכונט בצפון העיר.