גני יהושע

עדכון פעילויות מבוטלות מפאת מזג האוויר

14.02.19

מפאת מזג האוויר לא תהיינה בשבת הקרובה רכבות בפארק גני יהושע ובפארק דרום.
בנוסף, הגן הטרופי יהיה סגור למבקרים.