גני יהושע

עדכון קול קורא לקבלת רעיונות והצעות לשימוש חלופי במתחם "מתחם הצפארי"

09.08.17

בהתאם לזכות החברה בסעיף 19 למסמכי הקול קורא, מודיעה בזאת החברה כי המועד להגשת הצעות נדחה מיום 10.8.17 ליום 10.9.17 עד השעה 13:00.

יתר הוראות ההליך יוותרו בעינן.

לקול הקורא באתר