גני יהושע

פיילוט רעיית כבשים

25.05.18

לאחרונה התחלנו בפיילוט של רעיית כבשים בתל נפוליאון באזורים הטבעיים של הפארק. הכבשים מגיעות מהחווה החקלאית ומלוות ברועה צאן אמיתי. הפעילות מלווה במערך הסברה חינוכי.

הכבשים מלחכות את העשב המקומי והתרומה של הפעילות הזו משמעותית וגדולה:

  • מקטינה סכנת שריפות בשטחים לא נגישים.
  • מסיעת באיזון אקולוגי ובשיקום צומח מקומי
  • תמונת נוף טבעית
  • מקטינה עלויות תחזוקה