גני יהושע

שימוש ברסק גזם בפארק

20.06.19

פרויקט שימוש ברסק גזם מהפארק לטובת חיפוי קרקע וטיוב הקרקע לעצים הצעירים בפארק גני יהושע.

במהלך השנה אנו מבצעים עבודות גיזום סניטציה ולפעמים לפי הצורך גם כריתות של עצים יבשים בכל חלקי הפארק  , עבודות אלו יוצרות כמויות גזם גדולות אשר לא רצינו לזרוק והחלטנו לבצע פיילוט של איסוף הגזם ובהמשך לרסק ולפזר בחלקי הפארק.

תהליך זה יצר בידינו אוצר שבימים אלו אנו מפזרים במספר אזורים בפארק  ובכל העצים הצעירים אשר נשתלים .

יתרונות חיפוי קרקע ברסק גזם למעט החיסכון בשינוע וצמצום פליטות הגזים של המשאיות פינוי בנסיעותיהם הלוך ושוב , נתנו בידינו חומר אשר מצמצם צורך בשימוש בחומרי הדברה בקרבת העצים עקב הפחתת כמויות העשבייה , מאפשר קליטה טובה יותר של ההשקיה עקב צמצום אידוי המים ובתהליך הפירוק של החומר מאפשר קליטת מינרלים חיוניים לעץ לאורך שנים , יצירת מיקרו אקלים לחרקים ומקור מזון לציפורים.

שימוש בחומר אורגני בקרקע מאפשר את המשך הקיבוע של הפחמן וחומרים אחרים אשר בעצת העץ בקרקע ועל ידי כך מפחית את פליטתם חזרה לאטמוספירה.

במהלך החודשיים האחרונים נשתלו בפארק מעל ל250 עצים ארץ ישראלים אשר זכו לפינוק של רסק גזם בנוסף לקומפוסט ומערכת השקיה.

חומר אורגני גס כמו רסק גזם יציב ומתפרק לאט , מאפשר טיוב של הקרקע לאורך זמן מפחית את תנודתיות טמפ’ הקרקע ומאפשר סביבה לחה לבית שורשי העץ הצעיר ומעלה את סיכויי הצלחתו.

בנוסף אנו משתמשים ברסק לצורך חיפוי קרקע חשופה במספר אזורים גננים בפארק, עד כה פוזרו ערמות בראש ציפור ובפארק המרכזי ובקרוב גם במספר נקודת לאורך טיילת בבלי ובעצי הבוסתן שנתרמו ע”י נחמה דואק