גני יהושע

שיפוץ מגרשי הטניס ברוקח 67

25.12.18

בימים אלו אנו מסיימים את עבודות הביצוע של שלב א’ בפרויקט שיפוץ ששת המגרשים העליונים במתחם מגרשי הטניס, מתוך שמונה עשר המגרשים בכלל המתחם.

במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות תשתית והחלפת הקרקע, אספלט וציפוי. בנוסף, הוצבו עמודי תאורה חדשים ופנסי לד, הוחלפו הגדרות סביב המתחם ובתוכו. כמו כן, נבנו שבילים חדשים ונגישים, על מנת להביא את המתחמים לרמה הגבוהה ביותר.