גני יהושע

שיפוץ מגרשי טניס

19.05.19

החברה סיימה את שלב ב’ בפרויקט לשיפוץ מגרשי הטניס ברוקח 67

והחלה בביצוע שלב ג’.

במסגרת שלבים א’ ו-ב’ שופצו שנים עשר מגרשי טניס מתוך שמונה עשר מגרשים.

העבודות כוללות החלפת תשתית, התקנת תעלות ניקוז, הסדרת שיפועים, ביצוע אספלט, ציפוי וסימון המגרשים, גידור המגרשים, החלפת עמודי תאורה, הסדרת הנגשה, טיפול בקירות ההיקפיים, שיפוץ הטריבונה, הצבת ספסלי מנוחה לטניס, מספור המגרשים ועוד.

מועד משוער לסיום שלב ג’ בפרויקט – יולי 2019.