גני יהושע

שלב ב' בפארק שתולים יוצא לדרך

25.08.19

העבודות כוללות הוספת מתחם נוסף של מתקני משחק, חורשה ומצפור, סלילת שבילים, פיתוח הגן, הוספת עמודי תאורה ועוד.

סטטוס הפרויקט: אושר תקציבית והחלו עבודות העפר.