גני יהושע

שלדג ודוגמן לעת מצוא

26.05.17

החבר הזה, שהוא שלדג ודוגמן לעת מצוא, מסתובב לו בגני יהושע.

בואו גם אתם בסוף השבוע הזה, ובקרו חברים ותיקים וחדשים בטבע העירוני המיוחד שלנו.