גני הטבע

״הוחזרה עטרה ליושנה״ הנמפאה התכולה חזרה לגן הבוטני

15.05.17

כחלק מהשיקום האקולוגי שמבוצע בימים אלו בגן הבוטני, ״הוחזרה עטרה ליושנה״, בשיתוף פעולה עם הגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב נתקבלו שתילים של הצמח הנדיר, ׳הנמפאה התכולה׳ שבעבר פיארה את גדות הירקון.

לפני העלמותה מנחל הירקון הועתקו פרטים בודדים לגן הבוטני של אבו כביר בגני הטבע, לפני מספר שנים פרטים אלו הועברו לגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב, וכיום חזרו שוב לגן הבוטני בגני הטבע לאחר שיקומו.