גני יהושע

הקמת מתקן טיהור ושאיבה

בעבודה

במסגרת התוכנית לשיקום הנחל מטופלים שפכי כפר-סבא והוד-השרון במכון לטיהור שפכים משותף בו עוברים השפכים טיפול ברמה השלישונית והופכים להיות מי קולחים באיכות גבוהה. עם יציאתם ממכון הטיהור מוזרמים המים לעבר “האגן הירוק”- אחו לח, אגן מים בו באמצעות צמחיה והזרמת המים דרך מערכת סינון עוברים טיהור נוסף ממזהמים שטרם סולקו כמו; הורמונים ואנטיביוטיקה. המים שהפכו למים באיכות מעולה, בהתאם לתקנים של המשרד לאיכות הסביבה, מוזרמים לאורכו של הירקון עד הגיעם סמוך לאתר “שבע הטחנות”, בו מי הנחל גולשים לחלקו המלוח של הירקון בשל חדירת מי הים. שם, רגע לפני גלישתם לים, יתפסו בידי מקורות. בנקודה זו מתחילה חברת מקורות את מפעל השבת המים לגינון עירוני ולחקלאות.

בעתיד הקרוב תחל מקורות בהקמת מתקן תפיסה ותחנת שאיבה לקליטת המים. בסמוך, ב”יער בראשית” ליד המימדיון, יוקם מתקן לטיפול במים שבו יותאמו המים שיתפסו להשקיית גינון עירוני וחקלאי. המים לאחר שעברו טיפול במתקן הטיהור יעמדו בתקנים המחמירים ביותר של משרד הבריאות.

סטאטוס
בעבודה
תחילת פרויקט
ינו.2007
סיום פרויקט
פבר.2019