גני יהושע

הרחבת המדרכה בשדרות רוקח -נמיר

בעבודה
סטאטוס
בעבודה
תחילת פרויקט
פבר.2017
סיום פרויקט
דצמ.2017